• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Yên Bái.
 

 PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ KHOA HỌC 

Địa chỉ: Tầng 2, khu giảng đường
Số đện thoại: 02163 851 815
Emai: cvy@moet.edu.vn

 

Trưởng phòng: Vũ Thị Việt Hiếu
Điện thoại: 0982 014 176

 

 

(Ảnh)

P.Trưởng phòng: Vũ Thị Thu Hà
Điện thoại: 0941 287 345


 1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

- Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng về các nội dung hoạt động sau đây:

          - Xây dựng kế hoạch đào tạo ngắn hạn, dài hạn.

          - Triển khai và giám sát việc thực hiện kế hoạch tổ chức và quản lý đào tạo, tổng hợp kết quả, đánh giá chất lượng giảng dạy, học tập rèn luyện theo Quy chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, trình Hội đồng Khoa học và Đào tạo xét quyết định.

          - Thực hiện kế hoạch tuyển sinh các trình độ đào tạo, hình thức đào tạo, thực hiện quản lý  thi tốt nghiệp, cấp bằng, cấp chứng chỉ, báo cáo văn bản với các cơ quan quản lý giáo dục đào tạo.

          - Quản lý và xử lý hồ sơ HSSV, quản lý sử dụng các thiết bị dạy  - học được giao, giáo trình, giáo án, và các tài liệu liên quan.

          - Triển khai, quản lý, ứng dụng đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ và thông tin, sáng kiến sáng tạo. Xây dựng, quản lý khai thác trang Website, Nội san khoa học và phát ngôn chính thống của nhà trường. Thư ký Hội đồng khoa học và đào tạo.

          - Tư vấn cho Ban Giám hiệu các hoạt động đào tạo có tính quan hệ quốc tế.

          - Quản lý cán bộ, giáo viên thuộc Phòng. Xây dựng Phòng thành “Đơn vị thi đua” thuộc trường.