• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Yên Bái.
 

 

HỘI LHTN VIỆT NAM TỈNH YÊN BÁI

UBH TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA

NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH

*****

Số:       -CTr/UBH

 

                                                                    

 

 

Yên Bái, ngày 7  tháng 9 năm 2015

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Hội trường và phong trào thanh niên trường Cao đẳng VHNT và DL tỉnh Yên Bái năm học 2015-2016

---------------

 

 Căn cứ nhiệm vụ và tình hình thực tế năm học 2015 - 2016 của Trường CĐ VHNT&DL; phát huy vai trò xung kích của thanh niên, trong thời kỳ mới, Hội LHTN Việt Nam trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái sẽ không ngừng đổi mới để phát triển, phấn đấu thực sự là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Với những ý nghĩa quan trọng đó, Ủy ban Hội LHTN trường Cao đẳng VHNT và Du lịch Yên Bái khóa II xây dựng chương trình công tác Hội năm học 2015-2016 với các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Chủ đề công tác năm học: Đồng hành cùng thanh niên sáng tạo khởi nghiệp và hội nhập”

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ IV và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII;

2. Đoàn kết tập hợp các tầng lớp thanh niên, phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, tài năng và sức trẻ của thanh niên tham gia phát triển nhà trường, quê hương, đất nước;

3. Phát động phong trào thi đua sôi nổi, tổ chức các công trình, phần việc thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội trong hội viên, thanh niên toàn tỉnh thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp,  Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

4. Củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức thành viên tập thể của Hội; tiếp tục chú trọng phát triển tổ chức Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; tăng cường các hoạt động đoàn kết, tập hợp thanh niên khu vực đặc thù.

 

II. CHỈ TIÊU CƠ BẢN

1. 100% hội viên được triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ IV và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII;

2. Phấn đấu 100% Hội viên tham gia và duy trì có hiệu quả CLB Nghệ thuật sinh viên Việt Lào.

3. Toàn trường có ít nhất 02 lớp học gương mẫu và 02 phòng ở gưỡng mẫu; xây dựng phong trào học tập rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp;100% ĐVTN được triển khai có hiệu quả phong trào “Sinh viên 5 tốt”; 100% triển khai phong trào “Học sinh 3 rèn luyện phong trào "học sinh, sinh viên tình nguyện" phong trào "Sáng tạo trẻ" vào tuần GDCD đầu năm.

4. Triển khai công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội; Toàn trường phấn đấu kết nạp 80 hội viên mới. 

5. 100% các chi Hội tổ chức ngày Hội thanh niên vào ngày 26/3/2015 và các hoạt động kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn; các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Hội LHTN VIệt Nam;

6. 100% hội viên thực hiện tốt việc mặc đồng phục áo Thanh niên Việt Nam vào thứ 2 đầu tháng và các ngày lễ kỷ niệm của Đoàn, Hội, các hoạt động do Hội tổ chức.

7. Vận động ít nhất 50 hội viên, thanh niên tình nguyện đăng ký hiến máu.

8. 100% hội viên giáo viên đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, sáng tạo áp dụng phương giảng dạy; ứng dụng công nghệ thông tin trong bài giảng. 100% hội viên giáo viên tham gia giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở.

III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

1. Tháng 8/2015

- Xây dựng kế hoạch công tác Hội năm học 2015-2016

- Quy hoạch nhân sự để kiện toàn UBH

- Phối hợp với Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức lớp cảm tình đoàn kỳ niệm 70 năm ngày Cách mạng tháng 8 (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc Khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2015).

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do nhà trường và cấp trên phát động

2. Tháng 9/2015

- Đón tiếp học sinh sinh viên khóa mới nhập trường

- Kết nạp hội viên mới.

- Tổ chức hội nghị kiện toàn UBH

- Phối hợp với Đoàn trường tổ chức “Đêm hội trăng rằm” năm 2015 cho học sinh sinh viên và con em cán bộ viên chức trong nhà trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do nhà trường và cấp trên phát động

3. Tháng 10/2015

- Tổ chức Hội thi Tìm kiếm tài năng”chào ngày truyền thống Hội LHTNVN và Ngày Bác Hồ gửi thư lần cuối cho ngành giáo dục 15/10/2014.

- Phát động phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày sinh anh Lý Tự trọng (20/10/1914-20/10/2015).

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do nhà trường và cấp trên phát động

4. Tháng 11/2015

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống "Tôn sư trọng đạo" .

- Phát động tháng thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà Giáo Việt Nam tới đoàn viên thanh niên các chi đoàn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do nhà trường và cấp trên phát động

5. Tháng 12/2015

- Tuyên truyền về truyền thống Anh bộ đội cụ Hồ.

- Tổ chức giao lưu kỷ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam.

- Họp UBH và các chi hội trưởng các lớp chuẩn bị tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống HS – SV.  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do nhà trường và cấp trên phát động

6.Tháng 01/2016

- Tổ chức chương trình kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống HSSV (9/1/1950-9/1/2015).

- Tuyên dương các sinh viên đạt danh hiệu “ sinh viên 5 tốt”, “Sao tháng giêng”, tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hội

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do nhà trường và cấp trên phát động

7.Tháng 02/2016

- Tuyên truyền, kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2;

- Xây dựng kế hoạch Chuẩn bị tổ chức hoạt động Chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 và Hưởng ứng tháng thanh niên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do nhà trường và cấp trên phát động

8. Tháng 03/2016

- Ủy ban Hội LHTNVN nhà trường phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động Chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 và Hưởng ứng tháng thanh niên

8. Tháng 04/2016

- Tuyên truyền chào mừng ngày Giải phóng Miền Nam 30/04 và Quốc tế lao động 1/5.

- Tổ chức hoạt động ngoại khóa chào mừng kỷ niệm ngày Giải phóng Miền Nam 30/04 và Quốc tế lao động 1/5; Chúc mừng năm mới Bunpimay nước CHHCND Lào.

9. Tháng 05/2016

- Tổ chức hoạt động ngoại khóa chào mừng kỷ niệm 125 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh;

- Tuyên truyền kỷ niệm ngày 1/5; 7/5; 19/5;

- Phát động thanh niên, hội viên chuẩn bị tốt cho kỳ thi học kỳ II và thực hiện kỳ thi nghiêm túc.

10. Tháng 6,7/2016

- Các Chi hội các lớp tiến hành tổng kết năm học 2015 – 2016;

- Tiến hành xét duyệt và đề nghị khen thưởng các cho cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm học 2015 -2016.

- Phối hợp với Đoàn trường tổ chức các hoạt động Tình nguyện hè và chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2016

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Uỷ ban Hội LHTN nhà trường căn cứ Chương trình và chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai theo từng đối tượng, nội dung cụ thể.

2. Các chi Hội cụ thể hoá Chương trình thành các chương trình công tác cụ thể của chi Hội mình, chủ động chuẩn bị và tham gia có hiệu quả các hoạt động triển khai cấp trường.

3. Các hoạt động của Chương trình sẽ là tiêu chí đánh giá thi đua năm học 2015-2016 của các chi Hội. Uỷ ban Hội LHTN nhà trường đề nghị các chi Hội cụ thể hoá Chương trình và triển khai cho phù hợp với chi Hội mình.

         

Nơi nhận                                                                      TM. UỶ BAN HỘI LHTN TRƯỜNG

- TT UBH tỉnh (B/c);                                                                        CHỦ TỊCH

- Đảng uỷ, BGH (B/c);

- Các chi Hội (T/h);                                                                            

- Lưu VPĐH.

 

  Lê Thị Kim Dung