• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Yên Bái.
 

KHOA VĂN HOÁ- DU LỊCH

 Địa chỉ: Trường CĐ VHNT & DL Yên Bái 
Email: khoavanhoadulichyb@gmail.com
      


Trưởng khoa: Lê Thị Thanh Nga
Điện  thoại: 0916 158 588  1. Chức năng: 
    - Đào tạo nhân lực ngành văn hóa, du lịch các trình độ trung học, cao đẳng. 
    - Đào tạo nghề dịch vụ du lịch (ngắn hạn). Tham gia tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ văn hoá - du lịch cơ sở theo kế hoạch của các đơn vị. 
    - Biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu phục vụ công tác đào tạo nguồn nhân lực văn hoá - du lịch. 
    - Nghiên cứu khoa học ứng dụng trong lĩnh vực văn hóa và du lịch.
  2. Nhiệm vụ, quyền hạn: 
    a. Nhiệm vụ: 
    - Tổ chức và quản lý đào tạo. 
    - Nghiên cứu khoa học. 
    - Quản lý cán bộ, giảng viên, tài sản theo quy định hiện hành. 
    - Quản lý người học. 
     - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiện phân công. 
    b. Quyền hạn: 
      - Theo Điều lệ trường Cao đẳng. 
      - Theo quy chế tổ chức hoạt động của trường.