• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Yên Bái.
 

KHOA: ÂM NHẠC

 Địa chỉ:Tầng 1- Khu giảng đường
Số đện thoại: 02163 890 518

Website: http://www.hqcmusic.com
Emai:hqcvhntyb@yahoo - Email: hqcmusic@gmai

  
Trưởng Khoa: Hứa Quang Chiến
Điện thoại: 0982 027 573

 

 

 

P.trưởng khoa: Bùi Quốc Huy

Điện thoại: 0914 255 189

 

 

 

 

1.     Chức năng: Đào tạo học sinh, sinh viên Âm nhạc các chuyên nghành nhạc cụ phương tây, nhạc cụ truyền thống, sư phạm Âm nhạc.

2.      Nhiệm vụ, quyền hạn:

 a.     Nhiệm vụ :

-          Tổ chức và quản lý đào tạo

-          Nghiên cứu khoa học

-          Quản lý cán bộ , giảng viên, tài sản theo quy định hiện hành

-          Quản lý người học

-          Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu phân công

 b.     Quyền hạn:

-          Theo điều lệ Trường cao đẳng

-          Theo quy chế tổ chức hoạt động của trường.