• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Yên Bái.
 

 

KHOA MỸ THUẬT

Địa chỉ: Tầng 1 khu hiệu bộ
Emai: vubichhanh2003@yahoo.com

 

 

  

Trưởng Khoa: Trần Quang Minh
Điện thoại: 0913544175

 

 

 

1.     Chức năng: Đào tạo học sinh, sinh viên Hội hoạ, SP mỹ thuật, Mỹ thuật

2.      Nhiệm vụ, quyền hạn:

 a.     Nhiệm vụ :

-          Tổ chức và quản lý đào tạo

-          Nghiên cứu khoa học

-          Quản lý cán bộ , giảng viên, tài sản theo quy định hiện hành

-          Quản lý người học

-          Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu phân công

 b.     Quyền hạn:

-          Theo điều lệ Trường cao đẳng

-          Theo quy chế tổ chức hoạt động của trường.