• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Yên Bái.
 

 

KHOA: MÚA VÀ SÂN KHẤU 

Địa chỉ: Tầng 1, KTX
Số diện thoại: 02163 892 339
Emai: vu.namphuong@yahoo.com.vn

 

 Trưởng Khoa: Vũ Phương Nam
Điện thoại: 01 639 123 888
                 0973 585 508

 

  1.     Chức năng: Đào tạo học sinh, sinh viên chuyên nghành diễn viên Múa

2.      Nhiệm vụ, quyền hạn:

 a.     Nhiệm vụ :

-          Tổ chức và quản lý đào tạo

-          Nghiên cứu khoa học

-          Quản lý cán bộ , giảng viên, tài sản theo quy định hiện hành

-          Quản lý người học

-          Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu phân công

 b.     Quyền hạn:

-          Theo điều lệ Trường cao đẳng

-          Theo quy chế tổ chức hoạt động của trường.