• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Yên Bái.
 
Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2016 - 2017
Ngày xuất bản: 22/08/2016 12:56:55 SA

 

 TỈNH ĐOÀN YÊN BÁI

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ VĂN HÓA

NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH

***

Số:    Ctr/ĐTN

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

Yên Bái, ngày 19 tháng 8  năm 2016


CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2016 - 2017

  

            Căn cứ Chương trình số 34 Ctr/TĐTN ngày 27/8/2016 của BCH Tỉnh đoàn Yên Bái về Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2016 - 2017;

Căn cứ nhiệm vụ và tình hình thực tế năm học 2016 - 2017 của Trường CĐ VHNT&DL. BCH Đoàn trường xây dựng Chương trình công tác Đoàn và Phong trào thanh niên trường học năm học 2016 - 2017 như 

A. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC:

   “ Tuổi trẻ trường CĐVHNT&DL học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp”

B. CHỦ ĐỀ CÁC THÁNG:

(Chủ đề các tháng được bổ sung sau khi có hướng dẫn của BCH tỉnh đoàn)
C. NỘI DUNG.

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.

1. Tiếp tục triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XV, Đại hội Đoàn trường lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh lần thứ XIII, Nghị quyết hội nghị lần thứ 3 BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X về ”Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên gia đoạn 2013 - 2017”Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên trường học.

2. Tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn trường lần thứ IV tiến tới Đại hội Đoàn  TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022, kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống HSSV và Hội sinh viên Việt Nam thông qua các công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

           3. Cụ thể hóa hai phong trào "Sinh viên 5 tôt", phong trào "Học sinh 3   rèn luyện ", găn với phong trào "Học sinh, sinh viên tình nguyện" phong trào "Sáng tạo trẻ".

4. Tập trung xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn trường; Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên và tổ chức Đoàn, chú trọng xây dựng chi đoàn vững mạnh là môi trường gần gũi nhất trong việc rèn luyện, đánh giá đoàn viên. Tích cực đổi mới các hình thức hoạt động của Đoàn phù hợp với các loại hình giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

5. Đẩy mạnh các hoạt động biểu diễn, sáng tạo nghệ thuật, nghiên cứu khoa học cổ vũ tinh thần hăng say học tập, rèn luyện và hoạt động nghệ thuật. Nâng cao tính thiết thực, hiệu quả các hoạt động tình nguyện do Đoàn trường tổ chức, đặc biệt là Chiến dịch tình nguyện tại chỗ và tình nguyện Hè 2017, các hoạt động hưởng ứng ngày lễ lớn trong năm.

6. Tổng kết đánh giá kết quả (giữa học kỳ, năm học) việc thực thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đoàn trườnglần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XIII.

II. CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN                                                  

1. 100% ĐVTN được triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XV, Đại hội Đoàn trường lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XIII, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

2. 100% các Chi đoàn triển khai ít nhất 01 hoạt động hướng về biển đảo chào mừng Đại hội Đoàn trường lần thứ IVtiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022, kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

3. 100% các Chi đoàn tiếp tục triển khai chủ đề đẩy mạnh “Tuổi trẻ Yên Bái học tập và làm theo lời Bác”; trong đó 80% đoàn viên hoàn thành việc thực hiện các tiêu chí, phần việc cụ thể học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng mặt “làm 

4. 100% các Chi đoàn tổ chức cho đoàn viên đăng ký chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới theo tiêu chí rèn luyện và 10 tiêu chí hành 

5. 100% các Chi đoàn trực thuộc được hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chi đoàn và thực hiện chủ đề tháng; 100% Đoàn trường học tổ chức triển khai chủ đề năm học; 95% các Chi đoàn trực thuộc đảm bảo chất lượng sinh hoạt chi đoàn(sinh hoạt hàng tháng; do Đoàn tổ chức; có chuẩn bị nội dung sinh 

          6. 100% ĐVTN được triển khai có hiệu quả phong trào “Sinh viên 5 tốt”; 100% triển khai phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” phong trào "học sinh, sinh viên tình nguyện" phong trào "Sáng tạo trẻ" vào tuần GDCD đầu                                   

7. 100% ĐVTN tham gia và duy trì các câu lạc bộ của Đoàn 

8. Tổ chức 01 chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”, hoặc  01 hội thi "Tìm kiếm tài năng sáng tạo nghệ thuật",hoặc diễn đàn về “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam trong thời kỳ 

9. 100% các đồng chí Bí thư Chi đoàn trực thuộc được tham dự ít nhất 01 lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác 

10. Đạt chỉ tiêu 40 ĐVTN tham gia Hiến máu tình nguyện của Ban chỉ đạo tỉnh tháng 8/

11. 100% ĐVTN tham gia Tọa đàm về sức khỏe giới tính vị thành niên tháng 11/

12. 100% ĐVTN tham gia "Ngày thứ 6 xanh, Chủ nhật 

13. Giới thiệu ít nhất 3 - 5 đoàn viên ưu tú cho Đảng; Kết nạp 30 - 40 Thanh niên vào Đoàn.

III. KẾ HOẠCH CỤ 

1. Tháng 8/2016 "Tiếp sức đến trường"

1. Xây dựng kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong trường học 2016 - 2017.

2. Kiện toàn ban chấp hành các chi đoàn (mới nhập học), bầu bổ sung BCH đoàn 

3. Xây dựng kế hoạch thành lập đội múa lân để phục vụ "Đêm hội trăng rằm"

4. Xây dựng kế hoạch những chi đoàn đăng ký công trình phần việc TN

5. Xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức "Đêm hội trăng rằm"

6. Xây dựng kế hoạch nội dung Tuần giáo dục công dân trong nhà trường

7. Chỉ đạo chi đoàn giáo viên lên kế hoạch và các tài liệu cho tiết sinh hoạt đoàn ngày thứ 6. (một số nội dung như: tinh thần học tập, rèn luyện thực, hành tiết kiệm điện, nước uống, giữ gìn vệ sinh môi trường, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau...)

8. Các chi đoàn thực hiện hoạt động "Ngày thứ 6 xanh, Chủ nhật xanh" đầu tuần hàng tháng, vệ sinh môi trường toàn trường và khu 

2. Tháng 9/2016 "Chào năm học mới"

1. Phát động phong trào "Sinh viên 5 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện", "Học sinh, sinh viên tình nguyện" và phong trào"Sáng tạo trẻ".

2. Tuyên truyền về An toàn giao thông và phòng chống tệ nạn xã hội. Phổ biến giáo dục pháp luật, giáo dục giới tính, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn trong trường học.

3. Phối hợp tổ chức "Đêm hội trăng rằm"

4. Phục vụ xã hội hóa múa Lân.

5. Xây dựng kế hoạch thành lập "Đội văn nghệ xung kích"

6. Thu đoàn phí và quỹ hoạt động tập thể đợt 1.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do nhà trường và cấp trên phát động.

8. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề vào tối thứ tư (tuần thứ 2 của tháng).

9. Các chi đoàn thực hiện hoạt động "Ngày thứ 6 xanh, Chủ nhật xanh"

10. Mặc áo ĐTN, cờ đỏ sao vàng vào ngày thứ hai đầu tuần. (bắt buộc)

11. Tổng kết chiến dịch tình nguyện 

3. Tháng 10/ 2016: "Văn hóa học đường"

1. Tổ chức tuyên truyền ngày truyền thống Hội LHTNVN và Ngày Bác Hồ gửi thư lần cuối cho ngành giáo dục 15/10/2016.

2. Xây dựng nội dung để tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với ĐVTN.

3. Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn cho Bí thư, Phó bí thư các chi đoàn.

4. Chọn các lớp  để xây dựng mô hình lớp học thân thiện-học sinh tích cực.

5. Phát động phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm ngày sinh anh Lý Tự Trọng (20/10/1914-20/10/2016).

6. Phối hợp với Công đoàn tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Phụ Nữ Việt Nam 20/10.

7. Mở lớp cảm tình đoàn và kết nạp Đoàn viên đợt 1 (ngoài 6 bài học lý luận chính trị trong nội dung lồng ghép các nội dung về tư tưởng Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh)

8. Các chi đoàn thực hiện hoạt động "Ngày thứ 6 xanh, Chủ nhật xanh"

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do nhà trường và cấp trên phát 

4. Tháng 11/ 2016: "Tri ân thầy cô"

1. Tuyên truyền, giáo dục truyền thống "Tôn sư trọng đạo" .

2. Phát động tháng thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà Giáo Việt Nam tới đoàn viên thanh niên các chi đoàn.

3. Tổ chức hội thi "Tìm kiếm tài năng sáng tạo nghệ thuật",chào mừng 20/11.

4. Các chi đoàn thực hiện hoạt động "Ngày thứ 6 xanh, Chủ nhật xanh"

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do nhà trường và cấp trên phát 

5. Tháng 12/ 2016: "Noi gương anh bộ đội cụ Hồ"

1. Tuyên truyền về truyền thống Anh bộ đội cụ Hồ.

2. Tổ chức giao lưu kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

3. Kiểm tra công tác đoàn vụ của các chi đoàn.

4. Các chi đoàn thực hiện hoạt động "Ngày thứ 6 xanh, Chủ nhật xanh"

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do nhà trường và cấp trên phát 

6. Tháng 1/2017: "Mừng đảng - mừng xuân"

1. Tổ chức Đại hội các chi đoàn HSSV, kiện toàn ban chấp hành chi đoàn giáo viên.

2. Tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống HSSV Việt Nam 9/1/2017.

3. Các chi đoàn sinh hoạt theo chủ đề "Mừng Đảng - Mừng Xuân".

4. Thu nộp đoàn phí và quỹ hoạt động tập thể đợt 2.

5. Các chi đoàn thực hiện hoạt động "Ngày thứ 6 xanh, Chủ nhật xanh"

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do nhà trường và cấp trên phát 

7. Tháng 2/2017: "Chào mừng ngày thành lập Đảng"

1. Tuyên truyền, kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2.

2. Các chi đoàn sinh hoạt theo chủ đề "Mừng Đảng - Mừng Xuân".

3. Tổ chức giải cầu lông.

4. Các chi đoàn thực hiện hoạt động "Ngày thứ 6 xanh, Chủ nhật xanh"

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do nhà trường và cấp trên phát 

8. Tháng 3/2017: "Tuổi trẻ  trường CĐVHNT&DL hưởng ứng tháng Thanh niên"

1. Phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng 85 năm thành lập đoàn TNCS HCM.

2. Tuyên truyền, kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ và ngày thành lập Đoàn.

3.Tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tháng Thanh Niên.

4. Giao lưu văn nghệ Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” kỷ niệm ngày thành lập Đoàn.

5. Mở lớp cảm tình đoàn và kết nạp Đoàn viên đợt 2 (ngoài 6 bài học lý luận chính trị trong nội dung lồng ghép các nội dung về tư tưởng Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh)

            6. Trao danh sách 3 - 5 Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét.

 7. Các chi đoàn thực hiện hoạt động "Ngày thứ 6 xanh, Chủ nhật xanh"

8.Thực hiện các nhiệm vụ khác do nhà trường và cấp trên phát 

9. Tháng 4/ 2017: "Hướng về ngày hội thống nhất đất nước"

            1. Tổ chức Đại hội ĐTNCS Hồ Chí Minh trường CĐ VHNT&DL lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2019.

2. Tuyên truyền, kỷ niệm 30/4.

3. Kiểm tra công tác đoàn vụ để chuẩn bị tốt cho công tác kiểm tra cuối năm của Đoàn cấp trên.

4. Tọa đàm về tuyên truyền phòng chống buôn bán người, bình đẳng giới, chống bạo lực gia đình (mời Chi đoàn Thanh niên Công an Tỉnh).

5. Các chi đoàn thực hiện hoạt động "Ngày thứ 6 xanh, Chủ nhật xanh"

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do nhà trường và cấp trên phát 

10. Tháng 5/2017: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

1. Tuyên truyền kỷ niệm 1/5, 7/5, 19/5.

2.  Phát động đoàn viên thanh niên chuẩn bị tốt cho kỳ thi học kỳ II và thực hiện kỳ thi nghiêm túc.

3. Các chi đoàn hoàn thiện công trình, phần việc thanh niên đăng kí đầu năm.

4. Các chi đoàn thực hiện hoạt động "Ngày thứ 6 xanh, Chủ nhật xanh"

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do nhà trường và cấp trên phát 

11. Tháng 6,7/ 2017: "Chiến dịch tình nguyện Hè".

1. Tổng kết công tác thi đua công tác đoàn năm học 2016-2017

2. Chuyển hoạt động hè và chuyển sinh hoạt hè cho học sinh, sinh viên.
3. Triển khai kế hoạch tình nguyện 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Đoàn trường: Xây dựng đôn đốc, giám sát thực hiện theo đúng kế hoạch, chương trình đã đề ra.

            - Báo cáo Đảng ủy, BGH nhà trường tạo điều kiện để chương trình thực hiện đạt hiệu quả.

            - Chủ động phối hợp với các bên liên quan về các hoạt dộng đã đề ra.

- Khen thưởng các Chi đoàn có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức thực hiện chương trình công tác năm học 2016 - 2017.

- Tổ chức họp BCH mở rộng năm 2 lần (đầu năm trung tuần tháng 9, cuối năm đầu 6)  theo đúng kế hoạch.

2. Các Chi đoàn:

- Triển khai cụ thể hóa Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trường học năm học 2016 - 2017 phù hợp với điều kiện thực tiễn.

- Chủ động chuẩn bị và tham gia có hiệu quả các hoạt động triển khai cấp trường.

* Công tác thông tin báo cáo

 Cấp trường: Các chi đoàn gửi báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2016 - 2017: gửi trước ngày 15/5/2017 (Nộp đ/c Nguyễn Chung Hiếu Phó BT Đoàn trường).

 Đoàn trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái, địa chỉ: Tổ 9B Phường Đồng Tâm - TP Yên Bái. ĐT: 0293.892.118 hoặc qua Email: Doantruongvhntdlyb@gmail.com).

Cấp Tỉnh:

+ Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên Trường học năm học 2016 - 2017 và Báo cáo phối hợp giữa Đoàn Thanh niên với ngành giáo dục năm học 2016 - 2017: gửi trước ngày 15/6/2017.

Ban Thanh thiếu nhi Trường học, địa chỉ: Tổ 26 Phường Đồng Tâm - TP Yên Bái. ĐT: 0293.511.257 hoặc qua Email: Thanhthieunhitdyb@gmail.com).

+ Báo cáo các hoạt động theo chủ điểm: gửi vào ngày cuối cùng của tháng tổ chức các hoạt động chủ điểm(Giao đ/c Nguyễn Chung Hiếu Phó BTT Đoàn trường).

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các Chi đoàn cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trường học năm học 2016 - 2017./.

 

Nơi nhận:

- BTV Tỉnh đoàn (B/c)

- Đảng ủy, BGH (B/c)

- Các Chi đoàn (T/h)

- Lưu VP.

T/M. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

(Đã ký)

 

 

Bùi Quốc Huy

 

 

Chương trình hành động khác