• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Yên Bái.
 
Ban thường trực
Ngày xuất bản: 28/06/2016 1:06:48 SA

 BAN THƯỜNG TRỰC 

Địa chỉ: Toàn nhà Trung tâm
 

 


Bí thư: Lưu Thị THoa
Điện thoại: 0969 468 020

E-mail: 

 


 

Phó Bí thư: Nguyễn Tuấn Phong
Điện thoại: 
E-mail: 

 

 

 

 


Phó Bí thư: Nguyễn Thị Kim Dung

Điện thoại: 

E-mail:

 

 

I. Mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2017:

        - Mục tiêu

          Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng, vị thế của tổ chức Đoàn, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật, đạo đức lối, nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng yêu nghề, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, góp phần xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.

        - Phương hướng

         Tập trung giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lý tưởng, đạo đức cách mạng; truyền thống, lịch sử dân tộc; bồi đắp niềm tin, văn hoá, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho ĐVTN.

         Phát huy mạnh mẽ trí tuệ, sức trẻ, tinh thần xung kích của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và đồng hành, hỗ trợ thanh niên lập thân, lâp nghiệp.

         Xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; gia tăng số lượng và chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng; chú trọng bồi dưỡng cán bộ trẻ giới thiệu nguồn cho Đảng, chính quyền và các đoàn thể.

 

II. Những chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2014- 2017:

            1. 100% các chi Đoàn tổ chức triển khai tuyên truyền, học tập các Nghị quyết, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thu hút ít nhất 85% ĐVTN tham gia.

            2. 100% các chi  Đoàn tiếp tục triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ Yên Bái học tập và làm theo lời Bác”, 100% đoàn viên đăng ký học tập và làm theo.

            3. 100% các chi Đoàn tham gia các hoạt động thể thao, văn hóa văn nghệ.

            4Hàng năm, mỗi chi đoàn phấn đấu có 01 công trình, phần việc thanh niên, tham gia giúp đỡ các gia đình chính sách trên địa bàn phường Đồng Tâm.

            5. 100% cơ sở Đoàn tổ chức cho đoàn viên đăng ký chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới theo 5 tiêu chí rèn luyện và 10 tiêu chí hành động.

            6. Mỗi năm, phấn đấu 85% số chi đoàn đạt vững mạnh, không có chi đoàn yếu kém, giới thiệu 3 - 5 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó trên 2 đoàn viên được kết nạp vào Đảng; cả nhiệm kỳ phấn đấu tỉ lệ thu hút, tập hợp ĐVTN tham gia vào các hoạt động do Đoàn tổ chức đạt 80%.

 

 

Tin khác