• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Yên Bái.
 

 

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH YÊN BÁI         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CĐ VHNT&DU LỊCH                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               Số: …../CĐ                                                           Yên Bái, ngày     tháng 02  năm 2015

 

 

NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

Năm 2015

 

- Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

- Căn cứ Nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 của Công đoàn Viên chức Tỉnh;

- Căn cứ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn trường Cao đẳng VHNT&DL khóa XIV (nhiệm kỳ 2012- 2017);

- Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy, BGH trường Cao đẳng VHNT&DL năm 2014;

BCH Công đoàn trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái xây dựng nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động năm 2015 như sau:

I. NHIỆM VỤ:

1. Tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các văn bản của công đoàn; tham gia xây dựng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ có liên quan trực tiếp đến công đoàn viên và tổ chức công đoàn trường (Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2015; Quy chế phối hợp giữa Công đoàn và Chính quyền; Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế chi tiêu của công đoàn năm 2015, Quy chế dân chủ ở cơ sở);

Thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công đoàn viên (CĐV). Thực hiện kịp thời chế độ chính sách cho CĐV;

Thực hiện việc phối hợp với chính quyền tổ chức cho CĐV được đi tham quan, học tập trong dịp hè 2015.

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong CCVC:

 Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò của CĐV và tổ chức công đoàn trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái;

 Tiếp tục tuyên truyền, vận động 100% công đoàn viên nghiên cứu, học tập, quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Đại hội XVIII Công đoàn tỉnh Yên Bái, Đại hội V Công đoàn Viên chức tỉnh; Đặc biệt tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Tháng Công nhân; kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2015);

 Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2015 gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng CĐV;

 Tăng cường tuyên truyền thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng hiệu quả;

4. Công tác thi đua:

- Phát động và triển khai công tác thi đua theo các chuyên đề: CĐV giáo viên dạy giỏi; cơ quan, đơn vị văn hóa (không có CĐV hút thuốc, uống rượu trong giờ làm việc, ứng xử có văn hóa,..); ngày làm việc 8 giờ hiệu quả (CĐV là giáo viên lên lớp đúng giờ, dạy đủ tiết, tự học tập bồi dưỡng nâng cao chất lượng giờ giảng);

- Đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà” và phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, xây dựng gia đình hạnh phúc” trong nữ CCVC.

- Động viên, khuyến khích công đoàn viên NCKH, SKST; Phấn đấu hàng năm mỗi tổ công đoàn có từ 01 NCKH, SKKN trở lên được áp dụng vào thực tiễn cơ sở.

- Phấn đấu 100% công đoàn viên tham gia vào phong trào thi đua gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức viên chức Trung thành- Tận tụy- Sáng tạo- Gương mẫu; 70% đạt Giáo viên dạy giỏi cấp khoa trở lên; công đoàn viên đạt tiêu chuẩn xuất sắc từ 80% trở lên; có từ 2 tổ công đoàn trở lên đạt tiêu chuẩn vững mạnh xuất sắc; Công đoàn trường đạt vững mạnh xuất sắc.

5. Công tác phát triển đảng:

- Thông qua các hoạt động phong trào và công tác chuyên môn, phát hiện, định hướng, bồi dưỡng, giới thiệu 1 - 2 đồng chí đoàn viên xuất sắc cho Đảng;

- Tăng cường công tác tham mưu với Đảng ủy, Ban giám hiệu về việc cử CĐV học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ.

6. Công tác nữ công:

- Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CĐV nói chung và các nữ CĐV nói riêng về việc thực hiện các chế độ chính sách; đề xuất, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền kịp thời điều chỉnh nhằm bảo đảm quyền, lợi ích họp pháp, chính đáng của nữ CĐV;

- Tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe, tuyên truyền giáo dục giới, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, bình đẳng giới; giáo dục truyền thống trong nữ CCVC nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3;  ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10;

- Tổ chức mừng Tết Thiếu nhi kết hợp với ngày Gia đình Việt Nam, Rằm Trung thu cho con em CĐV trong cơ quan;

- Phấn đấu trên 97% chị em thực hiện gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015;

7. Công tác văn- thể:

- Xây dựng, củng cố các CLB văn - thể; triển khai kế hoạch tập luyện thể dục, thể thao (cầu lông, bóng bàn, cờ tướng,..) và khiêu vũ;

- Tổ chức các hoạt động văn nghệ- thể thao kỷ niệm ngày Giải phóng miền nam 30/4, ngày Quốc tế lao động 1/5; ngày Nhà giáo Việt Nam; hưởng ứng và phối hợp các phong trào thể dục thể thao, văn nghệ do Đảng ủy, Công đoàn cấp trên phát động, Đoàn thanh niên nhà trường tổ chức.

8. Công tác tài chính công đoàn:

- Thực hiện tốt công tác thu, chi, quản lý tài chính công đoàn theo đúng quy định Luật Công đoàn năm 2012, của nhà nước và Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam;

- Xây dựng dự toán và thực hiện phù hợp theo Kế hoạch công đoàn năm 2015;

- Hoàn thành nộp kinh phí công đoàn năm 2015 cho Tổng LĐLĐ tỉnh Yên Bái trước ngày 20/11/2015;

- Tiếp tục thực hiện xã hội hóa kinh phí tham quan, học tập (200.000 đồng/người/tháng);

9. Công tác kiểm tra:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết đại hội Công đoàn khóa XIV của BCH Công đoàn trường;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kế hoạch của BCH và bình xét thi đua của các Tổ công đoàn;

- Thực hiện theo đúng Quy chế và kế hoạch làm việc của UBKT nhà trường; Đồng thời bám sát công tác kiểm tra của công đoàn cấp trên;

 

II. KẾ HOẠCH:

Thời gian

Nội dung công việc

Phụ trách

Đơn vị

phối hợp

Ghi chú

Quý I

- Xây dựng kế hoạch nữ công năm 2015 và triển khai kế hoạch công tác nữ công KN ngày 8/3;

- Xây dựng kế hoạch văn- thể năm 2014 và triển khai hoạt động văn thể trong quý 1;

- Xây dựng Kế hoạch của Ủy ban kiểm tra;

- Phát động thi đua lập thành tích cao trong Hội giảng cấp khoa, cấp trường;

- Tham gia xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ 2015;

- Quan tâm, động viên, thăm hỏi CĐV trong dịp Xuân Giáp Ngọ;

-Ban nữ công;

 

- Ban văn- thể

 

 

 

- UBKT

 

- BCH;

 

 

- BCH;

 

- BCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quý II

- Phát động thi đua và  tổ chức các hoạt động văn- thể lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đảng bộ tỉnh YB, đảng bộ trường; 30/4, 1/5, 19/5;Tổng kết năm học 2014 - 2015 (+sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm);

- Kế hoạch 1/6; ngày GĐVN 28/6;

- Kế hoạch của Ủy ban kiểm tra;

- BCH;

 

 

 

 

 

- Ban nữ công

- UBKT;

Đoàn thanh niên;

Hội đồng thi đua

 

Quý III

- Tham gia các hoạt động của công đoàn cấp trên chào mừng ngày thành lập Công đoàn VN (28/7) và quốc khánh 2/9;

- Kế hoạch nghỉ hè, thăm quan;

- Kế hoạch của Ủy ban kiểm tra;

- BCH, Ban văn- thể

 

 

- BCH

- UBKT;

Đoàn thanh niên

 

- Khoa Văn hóa- DL

 

Quý IV

- Hoạt động nữ công, văn- thể chào mừng ngày 20/10, 20/11, 22/12;

- Kế hoạch của Ủy ban kiểm tra;

- Thi đua hoàn thành kế hoạch học kỳ I (2015-2016); Tổng kết thi đua năm 2015.

-Ban nữ công, văn- thể;

- UBKT;

- Phó chủ tịch

 

Đoàn thanh niên;

 

 

 

 

Nơi nhận:

-           - Đảng ủy, BGH (báo cáo);

-           - BCH Đoàn trường (phối hợp)

-           - BCH, các tổ trưởng CĐ (thực hiện);

-           - Lưu CĐ;

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

 

                                (Đã ký)

 

Vũ Thị Việt Hiếu