• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Yên Bái.
 

BAN GIÁM HIỆU

TRƯỜNG CĐ VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH YÊN BÁI

Địa chỉ: Tầng 1 khu hiệu bộ 


 

Hiệu trưởng:  Vũ Thị Bích Nga

Điện thoại: 02163 850 165

Di động: 

Email: bichngavhnt@gmail.com

 

 

Phó hiệu trưởng: Nguyễn Sinh Phúc

Điện thoại: 02163  852 165

Di động: 

Email: sinhphucyb@gmail.com

 

 

Phó hiệu trưởng: Lê Thị Thanh Nga

Điện thoại: 02163 368 388

Di động: 

Email:  thanhngavhntyb@gmail.com