• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Yên Bái.
 
HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021.
Ngày xuất bản: 01/07/2021 12:00:00 SA

 HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC  ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021.

 

 

            Sáng ngày 25/6/2021 Đảng bộ Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Sinh Phúc – Bí thư đảng ủy, các đồng chí trong Ban Chấp hành đảng ủy và toàn thể đảng viên trong đảng bộ.

 

 

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

 

            Tại hội nghị, thay mặt BCH Đảng ủy đồng chí Vũ Thị Việt Hiếu – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra đảng ủy báo cáo kết quả thực hiện  nhiệm vụ công tác đảng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Báo cáo nhấn mạnh trong 6 tháng đầu năm 2021, Đảng bộ đã lãnh đạo chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt có hiệu quả, có chuyển biến tích cực tư: công tác giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức triển khai sinh hoạt chuyên đề cụ thể, thiết thực; công chức, viên chức, đảng viên luôn có tác phong, lề lối làm việc, có mối quan hệ mật thiết với Nhân dân, có ý thức kỷ luật; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; công tác đào tạo và quản lý đào tạo trong tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 với mục tiêu trọng tâm là “Xây dựng môi trường đào tạo văn hóa nghệ thuật và du lịch có kỷ cương, nề nếp và thân thiện, gây ảnh hưởng tốt và sâu rộng với người học và với xã hội”, làm tốt công tác tuyển sinh, công tác kiểm định, khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, hoàn thành tiến độ giảng dậy và ký hoàn thành tiến độ giảng dậy; đẩy cao chất lượng chuyên môn bằng hình thức tổ chức thành công hội thi “Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp” cấp khoa và cấp trường; đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề; Công tác tổ chức cán bộ thực hiện tốt việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ, điều động, bổ nhiệm….; công tác phục vụ cơ sở vật chất với khẩu hiệu thi đua “Dậy tốt – học tốt – phục vụ tốt”; công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong học sinh sinh viên; Công tác quốc phòng an ninh thực hiện tốt các việc giữ vững an ninh trật tự tại đơn vị,…; công tác công đoàn, đoàn thanh niên luôn được quan tâm; đặc biệt công tác tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đến cán bộ, đảng viên và học sinh sinh viên; 

 

 

Ảnh Đ/c Vũ Thị Việt Hiếu trình bày báo cáo sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

 

Phát biểu Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Sinh Phúc – Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh trong 6 tháng đầu năm 2021 công tác Đảng của Đảng bộ trường đã đạt được nhiều nhiệm vụ đã đề ra trong chương trình hành động và nghị quyết của Đảng bộ. Đồng chí đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2021, Tiếp tục thực hiện phưng hướng nhiệm vụ năm 2021 đã xây dựng thông qua Kế hoạchThực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng ủy Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch về tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Tập trung vào 7 nhóm chỉ tiêu, 06 giải pháp thực hiện đó là: 1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng; 2. Công tác xây dựng Đảng, đoàn thể; 3.Công tác kiểm tra, giám sát; phòng, chống tham nhũng, lãnh phí; 4. Công tác tuyên giáo, dân vận; 5. Công tác đoàn thể; 6.Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05-CT/TW. Trọng tâm lãnh chỉ đạo: Xây dựng kế hoạch hoàn thành chỉ tiêu TS 2021, rà soát xây dựng KH TS 2022; KH đào tạo – HĐXH năm học 2021-2022 theo định hướng phát triển nhà trường giai đoạn 2020-2025 định hướng 2030 với tinh thần thực hiện nghiêm túc nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Lãnh đạo các chi bộ đảng trực thuộc xây dựng chương trình hoạt động năm học 2021 - 2022; duy trì sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo quy định; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tuyên truyền kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; phấn đấu thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Để thực hiện được mục tiêu nhiệm vụ đề ra đồng chí  nhấn mạnh mỗi cán bộ đảng viên, nhất là đảng viên giữ vị trí lãnh đạo then chốt cần thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “ Tính tiên phong, gương mẫu là đặc tính của đảng viên cộng sản, là căn cứ cốt lõi để phân biệt đảng viên với người ngoài Đảng” . Đảng chỉ thực sự vững mạnh, đủ sức đương đầu với những khó khăn, sóng gió, đưa dân tộc đi tới dân chủ, công bằng, văn minh… Đưa nhà trường vượt qua khó khăn để tồn tại và phát triển khi mỗi đảng viên ý thức đầy đủ về vai trò của người Đảng viên - nghĩa vụ của mình trước Đảng, trước nhân dân, quần chúng, cơ quan đơn vị. Coi trọng việc phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên là thước đo trong từng hành động thực hiện nhiệm vụ của bản thân mình.

 

 

 

 Đồng chí Nguyễn Sinh Phúc – Bí thư Đảng ủy phát biểu kết luận tại Hội nghị

 

 T/h: Ban thông tin truyền thông