• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Yên Bái.
 
Sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ Đào tạo tổng hợp
Ngày xuất bản: 12/06/2018 11:30:00 SA

 

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chiều ngày 11 tháng 6 năm 2018, Chi bộ Đào tạo tổng hợp trực thuộc Đảng Bộ trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái tổ chức sinh hoạt chuyên đề  "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên".

 

Đồng chí Vũ Thị Việt Hiếu – Bí thư Chi bộ phát biểu định hướng nối dung sinh hoạt chuyên đề

Tham gia sinh hoạt chuyên đề có đông đủ 11/11 đồng chí đảng viên tập trung vào 3 ý kiến tham luận rất ngắn gọn, sáng tạo đúng nội dung trọng tâm và đưa ra những giải pháp hưu hiệu để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như tham luận “xây dựng và rèn luyện phong cách, tác phong của người đứng đầu” do đồng chí Vũ Thị Hà Tổ Đào tạo trình bày; Tham luận về nội dung “Tinh thần trách nhiệm của người cán bộ giảng viên trong công tác giảng dạy và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn” do đồng chí Đặng Thị Loan tổ Kiến thức cơ bản trình bày và Tham luận về “Nâng cao tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ được giao” do đồng chí Nguyễn Bình Dương Tổ Văn hóa Du lịch trình bày. Các ý kiến còn lại đều mang tính xây dựng cao.

Các đồng chí đảng viên trong Chi Bộ đang nghiên cứu các nội dung sinh hoạt chuyên đề

 

Đồng chí Vũ Thị Thu Hà – Phó Bí thư Chi bộ tham luận nội dung xây dựng và rèn luyện phong cách, tác phong của người đứng đầu

Đồng chí Đặng Thị Loan – giảng viên Ngoại ngữ Tham luận nội dung Tinh thần trách nhiệm của người cán bộ giảng viên trong công tác giảng dạy và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Kết luận buổi sinh hoạt chuyên đề đồng chí Vũ Thị Việt Hiếu – Bí thư Chi bộ đề nghị các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác trong Chi bộ và các phòng Khoa chuyên môn; tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên; coi đây là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

 

Thanh Loan