• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Yên Bái.
 
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII của Đảng
Ngày xuất bản: 12/01/2018 11:21:00 SA

 

Ngày 11 tháng 01 năm 2018, Đảng bộ Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái  tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tới dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Chanh - Ủy viên BTV Tỉnh Ủy – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, về phía nhà trường có đồng chí Vũ Thị Bích Nga – Phó bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường, các đồng chí trong Ban chi ủy, cùng toàn thể các đồng chí đảng viên, cán bộ giảng viên, giáo viên toàn trường.

Đồng chí Hoàng Thị Chanh - Ủy viên BTV Tỉnh Ủy – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

quán triệt các nội dung của Nghị quyết TW 6 Khóa XII

Tại hội nghị, các đồng chí đảng viên, giảng viên giáo viên được học tập 4 chuyên đề: Nghị quyết 18-NQ/TW về "Đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Nghị quyết 19/NQ/TW về "Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết 20-NQ/TW về "Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới";  Nghị quyết 21-NQ/TW về" Công tác dân số trong tình hình mới" do đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh Hoàng Thị Chanh- Tỉnh ủy viên – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao đổi.

Đồng chí Hoàng Thị Chanh đề nghị các đồng chí đảng viên, giáo viên, giảng viên nghiên cứu, học tập, quán triệt nghiêm túc, sâu sắc nghị quyết trong đó cần lưu ý: 4 Nghị quyết mà hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng đề cập đến những vấn đề quan trọng, vừa cơ bản, vừa cấp bách, vừa cụ thể hóa những nhiệm vụ trọng tâm của nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12 đề ra. Theo đó, các Chi, Đảng bộ nhà trường sẽ tổ chức các buổi sinh hoạt chi bộ để cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết nhằm nâng cao nhận thức về những quan điểm của Đảng về những vấn đề được nêu trong các Nghị quyết, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết trong đơn vị đặc thù Trường Văn hóa Nghệ thuật. Sau đó toàn thể các đồng chí đảng viên, cán bộ giảng viên, giáo viên viết bài thu hoạch về các nội dung Nghị quyết đã được học.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội Nghị

 

                                                                                                                                                                           Thanh Loan