• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Yên Bái.
 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2016 TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG
Ngày xuất bản: 29/06/2016 1:03:57 SA

 

UBND TỈNH YÊN BÁI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA

NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH

Số: 05 /TBTS -VHNT&DL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Yên Bái, ngày 26 tháng 02 năm 2016

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2016

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG

 

Căn cứ Quyết định số 2796 /QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Yên Bái về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2016. Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật và Du lịch Yên Bái thông báo kế hoạch tuyển sinh năm 2016 như sau:

I. TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP:

1. Ngành Thanh nhạc: (Mã ngành: 42210203)

- Chỉ tiêu:                 25

- Thời gian đào tạo: 3 năm

- Đối tượng tuyển:   Học sinh tốt nghiệp THCS trong tỉnh Yên Bái

     - Sơ tuyển năng khiếu:      + Thẩm âm, Tiết tấu: điểm hệ số 1;

                                                        + Thanh nhạc:           điểm hệ số 2.

       Môn xét tuyển: Xét kết quả học tập môn Văn năm lớp 9.

2. Ngành Biểu diễn Nhạc cụ Truyền thống: (Mã ngành: 42210210)

- Chỉ tiêu:                10

- Thời gian đào tạo: 3 năm

- Đối tượng tuyển:   Học sinh tốt nghiệp THCS trong tỉnh Yên Bái

     - Sơ tuyển năng khiếu:                  + Tiết tấu:    điểm hệ số 1;

                                                                + Thẩm âm: điểm hệ số 2.

        Môn xét tuyển: Xét kết quả học tập môn Văn năm lớp 9.

3.  Ngành Biểu diễn  Nhạc cụ Phương tây: (Mã ngành: 42210205)

- Chỉ tiêu:                15

- Thời gian đào tạo: 3 năm

- Đối tượng tuyển:   Học sinh tốt nghiệp THCS trong tỉnh Yên Bái

     -  Sơ tuyển năng khiếu:     + Tiết tấu:    điểm hệ số 1;

                                                   + Thẩm âm: điểm hệ số 2

        Môn xét tuyển: Xét kết quả học tập môn Văn năm lớp 9.

4. Ngành Thiết kế đồ họa:  (Mã ngành: 42210402)

- Chỉ tiêu:                20

- Thời gian đào tạo: 3 năm

-  Đối tượng tuyển: Học sinh tốt nghiệp THCS trong tỉnh Yên Bái.

-  Sơ tuyển năng khiếu:     + Trang trí:  điểm hệ số 1;

                                                      + Hình hoạ: điểm hệ số 2.

         Môn xét tuyển: Xét kết quả học tập môn Văn năm lớp 9.

5. Nghệ thuật biểu diễn Múa dân gian dân tộc: (Mã ngành: 42210225)

- Chỉ tiêu:                20

- Thời gian đào tạo: 3 năm

-  Đối tượng tuyển: Học sinh tốt nghiệp THCS trong tỉnh Yên Bái.

-  Sơ tuyển năng khiếu:     + Thẩm âm, tiết tấu: điểm hệ số 1;

                                                      + Năng khiếu Múa: điểm hệ số 2.

         Môn xét tuyển: Xét kết quả học tập môn Văn năm lớp 9.

* Thời gian và địa điểm sơ tuyển:  

      - Sơ tuyển tại các trường THCS trong toàn tỉnh (sẽ có thông báo lịch sơ tuyển chi tiết tại các trường).

      - Sơ tuyển tại trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái và các vùng lân cận:  Dự kiến:     

                          + Đợt 1: Từ 02/5 đến 31/5/2016

                          + Đợt 2: Từ 10/6 đến 15/8/2016

 II. TRUNG CẤP NGHỀ

1. Nghiệp vụ lễ tân:(Mã ngành: 40810201)

- Chỉ tiêu:                25

- Thời gian đào tạo: 18 tháng

-  Đối tượng tuyển: Học sinh tốt nghiệp THCS trong tỉnh Yên Bái.

-  Hình thức:            + Xét tuyển: Xét điểm TBC các môn học lớp cuối THCS

2. Nghiệp vụ nhà hàng: ( Mã ngành: 40810203)

- Chỉ tiêu:                25

- Thời gian đào tạo: 18 tháng

-  Đối tượng tuyển: Học sinh tốt nghiệp THCS trong tỉnh Yên Bái.

-  Hình thức:            + Xét tuyển: Xét điểm TBC các môn học lớp cuối THCS

 * Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm: Phiếu đăng ký học nghề; Đơn xin học nghề; Sơ yếu lý lịch; 02 ảnh 4 x 6 ghi rõ họ tên, ngày sinh sau ảnh; Bản sao giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có); Bản sao Học bạ THCS và bản sao Bằng tốt nghiệp THCS; 01 phong bì dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.

 * Thời gian thu hồ sơ ĐKXT:  Từ tháng 03 năm 2016

 III. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG (Chính quy)

1. Ngành Việt Nam học : Chuyên ngành Hướng dẫn Du lịch

                                           (Mã ngành: 51220113)

- Chỉ tiêu:                 20

- Thời gian đào tạo: 3 năm

     - Đối tượng: Tốt nghiệp THPT và tương đương, có hộ khẩu thường trú trong và ngoài tỉnh Yên Bái.

- Phương thức tuyển sinh:

+ Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả  thi THPT quốc gia

+ Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT năm lớp 12 theo tổ hợp môn (Văn, Toán, Ngoại ngữ hoặc Văn, Sử, Địa).

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Theo quy định của Bộ GD & ĐT (gồm: Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, hoặc bản sao bằng tốt nghiệp THPT + Học bạ THPT + 01 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh)

* Thời gian thu hồ sơ ĐKXT:

+ Đợt 1: Từ  15/8/2016 đến 27/8/2016

+ Đợt 2: Từ 12/9/2016 đến 22/9/2016

Các đợt xét tuyển kế tiếp (nếu còn chỉ tiêu) thời gian đăng ký xét tuyển và xét tuyển là 10 ngày theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

+ Địa điểm thu hồ sơ: Phòng Đào tạo, trường CĐ VHNT & DL Yên Bái 

2. Ngành Thanh nhạc (Mã ngành: 51210205)

- Chỉ tiêu:                 25

- Thời gian đào tạo: 3 năm

- Đối tượng tuyển:   Học sinh tốt nghiệp THPT trong tỉnh Yên Bái.

- Phương thức tuyển sinh: Kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển.

      + Thi tuyển năng khiếu:                + Thẩm âm, Tiết tấu: điểm hệ số 1;

                                                       + Thanh nhạc: điểm hệ số 2.

       + Môn xét tuyển: Văn: Xét kết quả học tập  môn Ngữ văn THPT năm lớp 12

  - Hồ sơ gồm:: Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, hoặc bản sao bằng tốt nghiệp THPT + Học bạ THPT;  02 ảnh 4 x 6 ghi rõ họ tên, ngày sinh sau ảnh;  01 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh).

* Thời gian thu hồ sơ: - Đợt 1: Từ 01/8 đến 08/8/2016

                                       - Đợt 2: Từ 13/8 đến 05/9/2016

* Thời gian thi:            - Đợt 1: Từ 10/8 đến 12/8/2016

            Dự kiến             - Đợt 2: Từ 14/9 đến 16/9/2016

 ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ, NHẬN HỒ SƠ VÀ TƯ VẤN TUYỂN SINH:

Phòng Đào tạo và Khoa học

Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Yên Bái.

Km 6, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái - Điện thoại 0293. 851.815

 Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái thông báo tuyển sinh năm 2016. Kính mong Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Văn hóa thông tin các huyện, thị; Các Trường Tiểu học, THPT, Liên cấp 2,3, THCS; Trung tâm GDTX-HNDN thành phố và các Huyện, Thị thuộc tỉnh Yên Bái và các tỉnh lân cận tạo điều kiện giúp nhà trường phổ biến thông tin tuyển sinh tới người học./.

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                       

Nơi nhận:                                                                                              KT. HIỆU TRƯỞNG

 - Sở GD&ĐT (B/c);                                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG     

 - Các TT, Phòng VHTT (G/đ);                                                                        (Đã  Ký)                 

- Các Phòng GD (G/

- Các Trường THPT, Liên cấp 2,3, THCS (G/đ);                                     Nguyễn Sinh Phúc

- CácTrung tâm GDTX-HNDN thành phố và các Huyện;

- Lưu VT, ĐT