• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Yên Bái.
 

 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái có sứ mạng đào tạo cán bộ quản lý và nghiệp vụ chuyên ngành văn hóa, du lịch, diễn viên nghệ thuật, giáo viên sư phạm nghệ thuật và đào tạo cán bộ các ngành khoa học xã hội- nhân văn khác, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phát triển kinh tế -xã hội khu vực Trung du và Tây Bắc, với sản phẩm đào tạo: khá, giỏi về kỹ năng ngành nghề, có tâm, có tầm, có sức khỏe và tác phong làm việc, khổ luyện thành danh, gắn bó với miền núi, dân tộc(Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ Thuật và Du lịch Yên Bái).