• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Yên Bái.
 

Đào tạo trình độ Cao đẳng, Trung cấp chính quy, và đào tạo nghề, bồi dưỡng, tập huấn cập nhật kiến thức mới; phối hợp với các trường Đại học, Học viện để đào tạo đại học (hệ vừa học vừa làm) và thực hiện đào tạo liên thông cao đẳng, đại học các chuyên ngành văn hoá, nghệ thuật và du lịch.

Nhiệm vụ và quyền hạn Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái thực hiện theo điều lệ Trường Cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao. (Quy định về vị trí, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái năm  2008).