• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Yên Bái.
 
KẾ HOẠCH CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2016 – 2017
Ngày xuất bản: 23/08/2016 3:24:32 SA

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA

NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH CHI TIẾT

HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2016 – 2017

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thực hiện

Tháng 8

- Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học  2016 – 2017.

- Xây dựng các tiêu chí thi đua trong CBGV & HSSV

- Thực hiện Báo cáo Khen thưởng Đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì

- Thực hiện nâng lương thường xuyên, nâng lương TTH, Nâng phụ cấp thâm niên NG  năm 2016 cho cán bộ viên chức.

- Thực hiện rà soát và làm lại hợp đồng lao động.

- Lập Kế hoạch hoạt động y tế trường học.

- Làm thủ tục bổ nhiệm lại cho đ/c Nguyễn Bình Dương

- Cử 1 số CB, GV đi tham gia các lớp tập huấn

 - Hoàn thiện hồ sơ, chứng từ kế toán năm 2015 phục vụ duyệt quyết toán năm

- Lập tờ trình, hoàn thiện thủ tục xin kinh phí khắc phục sạt lở tường kè của nhà trường do thiên tai gây ra.

- Lập tờ trình xin kinh phí mua sắm trang thiết bị mở 04 mã ngành mới

- Hoàn thiện hồ sơ giải ngân biên soạn 13 giáo trình

- Lập bổ sung dự toán kinh phí cho HSSV theo QĐ 53/2015/TTg; QĐ 66/2013/QĐ-TTg

- Lập kế hoạch, dự toán ngân sách năm 2017.

- Lập dự toán bổ sung kinh phí vượt giờ cho giảng viên năm học 2015-2016.

- Xác định nhu cầu kinh phí thực hiện mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng theo NĐ 47/2016/NĐ-CP.

- Lập báo cáo tăng giảm quỹ lương và tình hình nộp BHXH. Đối chiếu kinh phí với KBNN.

- Theo dõi kế toán nguồn thu liên kết đào tạo

- Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức năm 2017

- Lập báo cáo thuế thu phí, lệ phí tháng 8

- Thanh toán tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN tháng 8 cho CBGV; Thanh toán tiền điện, nước, điện thoại, internet và các dịch vụ khác tháng 8

Đ/c Vũ T Bích Nga

 

 

 

 

 

 

 

- Phòng HCTH

 

 

 

 

 

 

 

- Xây dựng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 16-17

- Thực hiện KHGD 2016-2017

- TS 2016

- XD hoàn thiện KH TS 2017

- Thực hiện Đề án mở mã ngành, chỉnh sửa chương trình viết giáo trình TCCN, cao đẳng.

- Công tác Tự đánh giá trường cao đẳng

Đ/c Ng. Sinh Phúc

 

 

Phòng ĐTKH

 

- Mở mã nghề kỹ thuật pha chế đồ uống (sơ cấp);

- Chỉnh sửa 06 mã nghề sơ cấp theo Thông tư  25/2015

- Tiếp tục giảng dạy lớp Nghiệp vụ du lịch tại gia đình tại xã Việt Cường- Trấn Yên. Hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán

- Tuyển sinh và hoàn thiện hồ sơ  Lớp DL tại gia đình tại xã Việt Hồng- Trấn Yên

Đ/c Ng. Văn Kim

- Trung tâm dạy nghề

 

 

 

- Học sinh sinh viên toàn trường tập trung, sắp xếp phòng ở KTX.

- Tổ chức chào cờ đầu năm học 2016 – 2017

- Họp toàn thể HSSV khu KTX

- Triển khai tổng vệ sinh môi trường Ký túc xá

- Triển khai đăng ký nội, ngoại trú cho HSSV

- Xây dựng kế hoạch tổ chức tuần “Sinh hoạt công dân” đầu năm học

- Phòng CTHSSV

 

- Xây dựng và hoàn thiện hồ sơ mở 04 mã nghề Trung cấp

- Ổn định các lớp Văn hóa phổ thông của khối TCCN

- Ôn thi tốt nghiệp lớp ĐHSPÂN K3

- Trao bằng tốt nghiệp lớp ĐHVHDL K1

- Triển khai và thực hiện cho SV tham gia Hội thi “Thuyết minh du lịch Mường Lò”

đ/c Lê T Thanh Nga

Phòng ĐTKH

Tháng 9

- Hướng dẫn các đơn vị trong Khối thi đua phát động và đăng kí thi đua năm học  2016-2017

- Phát động thi đua toàn trường và tổ chức ký cam kết thi đua theo năm học.

- Tổ chức Khám sức khỏe đầu vào.

- Khai giảng năm học mới.

- Rà soát công tác tổ chức cán bộ về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ.

- Xây dựng, bổ sung, điều chỉnh một số văn bản pháp quy của nhà trường .

- Xây dựng kế hoạch mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất.

- Thanh toán chế độ học bổng, hỗ trợ đào tạo, chế độ ưu đãi cho học sinh và các chế độ chính sách cho cán bộ giáo viên.

- Thu học phí và các khoản thu của học sinh sinh viên học kỳ I ( 2016-2017).

- Lập báo cáo thuế thu phí, lệ phí tháng 9

- Thanh toán tiền điện, nước, điện thoại, internet và các dịch vụ khác tháng 9

- Theo dõi kế toán nguồn thu liên kết đào tạo

 

Đ/c Vũ T Bích Nga

 

 

 

 

 

 

- Phòng HCTH

 

 

 

 

 

- Tổ chức thực hiện giảng dạy học tập theo kế hoạch

- TS 2016

- Tuần SHCD đầu khóa

- Khai giảng

- Nhập học cho SV lớp Cao đẳng (Lần 1)

- Thực hiện 3 công khai đầu năm học

- Công tác NCKH 2015-2016, Duyệt đề tài nghiên cứu khoa học, SKKN

- Thực hiện Đề án mở mã ngành, chỉnh sửa chương trình viết giáo trình TCCN, cao đẳng.

- Công tác Tự đánh giá trường cao đẳng

Đ/c Ng. Sinh Phúc

 

Phòng ĐTKH

 

- Giảng dạy lớp Nghiệp vụ du lịch tại gia đình tại xã Việt Hồng- Trấn Yên. Hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán

Đ/c Ng. Văn Kim

- Trung tâm dạy nghề

 

- Hội nghị công tác phối hợp quản lý HSSV

- Tiếp nhận sinh viên các lớp hệ cao đẳng mới nhập trường

- Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân -HSSV” đầu năm học 2016 – 2017

- Phối hợp tổ chức khai giảng đầu năm học 2016 – 2017

- Họp triển khai hoạt động VHVN, TDTT khu nội trú

- Họp GVCN

- Triền khai sinh hoạt chuyên đề hướng dẫn thực hiện các chế độ, chính sách đối với HSSV

- Tổ chức bình xét điểm rèn luyện tháng 8 + 9  

- Phòng CTHSSV

- Tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ mở  04 mã nghề trung cấp

- Ôn và thi tốt nghiệp lớp ĐHSP Âm nhạc K3

- Tổ chức và thực hiện cho sinh vieentham gia chung kết cuộc thi “thuyết minh du lịch Mường Lò”

- Xây dựng kế hoạch các lớp bồi dưỡng thuộc ngân sách tỉnh

đ/c Lê T.Thanh Nga

Phòng ĐTKH

Tháng 10

- Thực hiện bổ nhiệm ngạch sau thời gian tập sự cho 04 đ/c

- Xây dựng kế hoạch tinh giảm biên chế từ năm 2015 - đến 2021.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn và nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ, viên chức.

- Rà soát, kiện toàn, bổ sung hồ sơ cán bộ, hồ sơ liên quan về công tác tổ chức cán bộ.

- Tiếp tục bổ sung, điều chỉnh các quy định, quy chế của đơn vị.

- Hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá

- Hoạt động kỷ niệm ngày 20/10

- Thu học phí và các khoản thu của học sinh học kỳ I ( 2016-2017).

- Thanh toán chế độ học bổng, hỗ trợ đào tạo, chế độ ưu đãi cho học sinh và các chế độ chính sách cho cán bộ giáo viên.

- Lập báo cáo thuế thu phí, lệ phí tháng 11

- Sắp xếp, lưu trữ chứng từ kế toán tháng theo quy định của Luật NSNN.

- Thanh toán tiền điện, nước, điện thoại, internet và các dịch vụ khác tháng 11

 

Đ/c Vũ T.Bích Nga

 

 

- Phòng HCTH

 

 

 

 

 

- Tổ chức thực hiện giảng dạy học tập theo kế hoạch

- TS 2016

- Kiểm tra chuyên môn  lần 1  năm học 2016-2017

- Nhập học cho SV lớp Cao đẳng (Lần 1)

- Thực hiện Đề án mở mã ngành, chỉnh sửa chương trình viết giáo trình TCCN, cao đẳng.

- Công tác Tự đánh giá trường cao đẳng

Đ/c Ng. Sinh Phúc

 

- Phòng ĐTKH

 

- Xây dựng kế hoạch khảo sát nhu cầu đào tạo nghề trong năm 2016

Đ/c Ng. Văn Kim

 

- Trung tâm

 

- Tổ chức chào cờ đầu tháng 10

- Phối hợp tổ chức khám sức khoẻ cho HSSV toàn trường

- Tổ chức hoạt động TDTT cho HSSV khu KTX

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra HSSV ngoại trú học kỳ I

- Họp GVCN

- Triền khai sinh hoạt chuyên đề  về “Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá”

- Tổ chức bình  xét điểm rèn luyện tháng 10  

- Phòng CTHSSV

Tháng 11

- Hoạt động kỷ niệm ngày nhà giáo VN 20/11.

- Thực hiện cập nhật phần mềm quản lý CBCCVC

- Rà soát lại hợp đồng lao động có xác định thời hạn.

- Hướng dẫn các đơn vị trong Khối Sơ kết công tác TĐKT

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy của nhà trường.

- Thu học phí và các khoản thu của học sinh học kỳ I ( 2016-2017).

- Thanh toán chế độ học bổng, hỗ trợ đào tạo, chế độ ưu đãi cho học sinh và các chế độ chính sách cho cán bộ giáo viên.

- Lập báo cáo thuế thu phí, lệ phí tháng 11

- Sắp xếp, lưu trữ chứng từ kế toán tháng theo quy định của Luật NSNN.

- Thanh toán tiền điện, nước, điện thoại, internet và các dịch vụ khác tháng 11

 

Đ/c Vũ T.Bích Nga

 

- Phòng HCTH

 

 

 

- Tổ chức thực hiện giảng dạy học tập theo kế hoạch

- Công tác TTTX

- TS 2016

- Công tác TS 2017 ( lần I)

- Hội nghị về công tác thi TN

- Hội giảng cấp khoa

- Kiểm tra chuyên môn  lần 1  năm học 2016-2017

- Thực hiện Đề án mở mã ngành, chỉnh sửa chương trình viết giáo trình TCCN, cao đẳng.

- Công tác Tự đánh giá trường cao đẳng

Đ/c Ng. Sinh Phúc

 

 Phòng ĐTKH

 

Hoàn thiện hồ sơ các lớp trong kế hoạch năm 2016.

Đ/c Ng. Văn Kim

 

- Trung tâm dạy nghề

 

- Tổ chức chào cờ đầu tháng 11

- Họp khu KTX: Phát động phong trào “phòng ở gương mẫu” cho HSSV nội trú.

- Triển khai kế hoạch kiểm tra HSSV ngoại trú học kỳ I

- Họp GVCN

- Triền khai sinh hoạt chuyên đề về Kỹ năng sống

- Tổ chức bình xét điểm rèn luyện tháng 11

- Phòng CTHSSV

Tháng 12

- Triển khai sơ kết 6 tháng cuối năm 2016.

- Thực hiện đánh giá phân loại cán bộ viên chức năm 2016.

- Triển khai Sơ kết công tác Thi đua khen thưởng.

- Họp Hội đồng TĐKT bình xét các danh hiệu thi đua cho tập thể và cá nhân.

- Tổng hợp báo cáo của các đơn vị trong Khối giao ước thi đua.

- Làm hợp đồng, lập danh sách HSSV tham gia BHYT

- Thực hiện cập nhật phần mềm quản lý CBCCVC

- Thanh toán chế độ học bổng, hỗ trợ đào tạo, chế độ ưu đãi cho học sinh và các chế độ chính sách cho cán bộ giáo viên.

- Lập Báo cáo thuế TNDN, thuế thu nhập cá nhân quý IV/2016 và Báo cáo quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm 2016

- Lập báo cáo thuế thu phí, lệ phí tháng 12 và Tờ khai quyết toán phí, lệ phí năm 2013; tiến hành kiểm kê báo cáo tình hình thu phí, lệ phí 6 tháng cuối năm 2016.

- Sắp xếp, lưu trữ chứng từ kế toán tháng theo quy định của Luật NSNN.

- Lập báo cáo công khai tài chính năm 2016; kiểm kê tài sản 31/12/2016.

- Thanh toán tiền điện, nước, điện thoại, internet và các dịch vụ khác tháng 12

- Lập phân bổ dự toán kinh phí theo quý năm 2017

Đ/c Vũ TBích Nga

 

- Phòng HCTH

 

 

 

- Tổ chức thực hiện giảng dạy học tập theo kế hoạch

- Triển khai KH thi HP, học kỳ I- XD KH HK II

- Hội nghị về CTTS 2017 (Lần 2)

- Công tác Tự đánh giá trường cao đẳng

- Thực hiện Đề án mở mã ngành, chỉnh sửa chương trình viết giáo trình TCCN, cao đẳng.

Đ/c Ng. Sinh Phúc

 

Phòng ĐTKH

 

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh lao động nông thôn tại các xã trên địa bàn huyện Trấn Yên, Yên Bình, Tp Yên Bái  năm 2017

 

Đ/c Ng.Văn Kim

- Trung tâm

 

- Tổ chức chào cờ đầu tháng 12

- Họp GVCN

- Quán triệt về tình hình ôn tập và thi học phần học kỳ I năm học 2016-2017

- Triền khai sinh hoạt chuyên đề về “Chăm sóc sức khỏe”

- Bình xét điểm rèn luyện tháng 12

- Phòng CTHSSV

Tháng 1

- Tổng kết công tác năm 2016 – Phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

- Rà soát công tác tổ chức cán bộ, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh trưởng phó đơn vị Phòng khoa chuyên môn.

- Tổ chức Họp Khối giáo ước thi đua

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức kỷ niệm thành lập trường (Theo nội dung được phân công đảm nhiệm)

- Thực hiện cập nhật phần mềm quản lý CBCCVC

-  Lập báo cáo tăng giảm quỹ lương và tình hình nộp BHXH.

- Thanh toán chế độ học bổng, hỗ trợ đào tạo, chế độ ưu đãi cho học sinh và các chế độ chính sách cho cán bộ giáo viên.

- Lập báo cáo thuế thu phí, lệ phí tháng 1

- Thanh toán tiền điện, nước, điện thoại, internet và các dịch vụ khác tháng 1

- Sắp xếp, lưu trữ chứng từ kế toán tháng theo quy định của Luật NSNN.

- Lập đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí NSNN tại kho bạc năm 2016, đối chiếu với Sở tài chính, làm công văn điều chỉnh nguồn kinh phí sang năm 2017.

Đ/c Vũ T.Bích Nga

 

 

- Phòng HCTH

 

 

- Tổ chức thực hiện giảng dạy học tập theo kế hoạch

- XD hoàn thiện KHGD học kỳ II

- Tiếp tục thi HP lần I

-  Thi HP lần II

- Họp Hội nghị TS 2017.

- Sơ kết học kỳ I

- Thực hiện Đề án mở mã ngành, chỉnh sửa chương trình viết giáo trình TCCN, cao đẳng.

*Nghỉ tết nguyên đán

Đ/c Ng. Sinh Phúc

 

Phòng ĐTKH

 

- Tổ chức chào cờ đầu tháng 1/2017

- Họp GVCN: Quán triệt tình hình nghỉ tết Nguyên Đán năm 2017

- Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2015 - 2016

Đ/c Ng Văn Kim

 

Phòng CTHSSV

 

- Hoàn thiện hồ sơ và đăng k‎ý các lớp đấu thầu tại Sở Lao động và Phòng LĐTBXH các huyện thị.

TT dạy nghề

Tháng 2

- Triển khai kế hoạch nghỉ tết cho cán bộ, giảng viên, HSSV.

- Kết hợp với công an P. Đồng Tâm lên kế hoạch bảo vệ an ninh trường học.

- Thực hiện Kế hoạch tổ chức kỷ niệm thành lập trường

- Thực hiện cập nhật phần mềm quản lý CBCCVC

- Thanh toán chế độ học bổng, hỗ trợ đào tạo, chế độ ưu đãi cho học sinh và các chế độ chính sách cho cán bộ giáo viên trước khi nghỉ Tết

- Lập báo cáo thuế thu phí, lệ phí tháng 2

- Thanh toán tiền điện, nước, điện thoại, internet và các dịch vụ khác tháng 2

- Thu học phí và các khoản thu của học sinh học kỳ II ( 2016-2017).

- Tiếp tục Lập đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí NSNN tại kho bạc năm 2016, đối chiếu với Sở tài chính, làm công văn điều chỉnh nguồn kinh phí sang năm 2017.

Đ/c Vũ T.Bích Nga

 

Phòng HCTH

 

*Nghỉ tết nguyên đán

- Công tác TS 2017

-  Hội giảng cấp trường năm 2016-2017

- Thực hiện Đề án mở mã ngành, chỉnh sửa chương trình viết giáo trình TCCN, cao đẳng.

Đ/c Ng. Sinh Phúc

 

Phòng ĐTKH

 

- Tổ chức chào cờ đầu xuân năm 2017

- Phát động cuộc thi tìm hiểu về Đảng CSVN (Đoàn thanh niên)

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra HSSV ngoại trú học kỳ II

- Họp GVCN

- Tổ chức bình xét điểm rèn luyện tháng 1 + 2

Đ/c Ng Văn Kim

 

 

Phòng CTHSSV

 

- Phối kết hợp với TT Tư vấn giới thiệu việc làm tỉnh Yên Bái khảo sát tuyển sinh đào tạo theo nhu cầu xã hội đối với đối tượng lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp

TT dạy nghề

Tháng 3

- Hoạt động kỷ niệm ngày 8/3; 26/3

- Rà soát các thành phần tham gia lớp bồi dưỡng quốc phòng an ninh đối tượng 3,4.

- Thực hiện tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy.

- Thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ năm 2016.

- Thực hiện các bước theo Kế hoạch Kỷ niệm thành lập trường

- Rà soát Quy hoạch cán bộ

- Thực hiện cập nhật phần mềm quản lý CBCCVC

- Lập báo cáo thuế thu phí, lệ phí tháng 3

- Thu học phí và các khoản thu của học sinh học kỳ II ( 2016-2017).

- Sắp xếp, lưu trữ chứng từ kế toán tháng theo quy định của Luật NSNN.

- Thanh toán tiền điện, nước, điện thoại, internet và các dịch vụ khác tháng 3

- Thanh toán chế độ học bổng, hỗ trợ đào tạo, chế độ ưu đãi cho học sinh và các chế độ chính sách cho cán bộ giáo viên

Đ/c Vũ T.Bích Nga

 

Phòng HCTH

 

 

- Tổ chức thực hiện giảng dạy học tập theo kế hoạch

- Thực hiện công tác TS 2017

- Công tác TTTX, TTTN

- Kiểm tra chuyên môn lần 2

- Thực hiện Đề án mở mã ngành, chỉnh sửa chương trình viết giáo trình TCCN, cao đẳng.

Đ/c Ng. Sinh Phúc

 

Phòng ĐTKH

 

- Tổ chức chào cờ đầu tháng 3/2017

- Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức tháng TN (26/3/2017)

- Triển khai kế hoạch kiểm tra HSSV ngoại trú học kỳ II

- Họp GVCN

- Triền khai sinh hoạt chuyên đề tìm hiểu pháp luật về phòng chống ma túy (mời báo cáo viên trình bày về tình hình thời sự và thực trạng tệ nạn xã hội về ma túy tổng hợp).

- Tổ chức bình xét điểm rèn luyện tháng 3

Đ/c Ng. Văn Kim

 

 

Phòng CTHSSV

 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động Phòng Thực hành Du lịch.

TT dạy nghề

 

Tháng 4

- Xây dựng kế hoạch biên chế.

- Bổ sung, điều chỉnh đề án vị trí việc làm năm 2017

- Thực hiện các bước theo Kế hoạch Kỷ niệm thành lập trường

- Kế hoạch nghỉ lễ 30/4

- Thực hiện cập nhật phần mềm quản lý CBCCVC

- Đối chiếu tỉnh hình sử dụng kinh phí NSNN Quý I/2017 tại kho bạc. Xác định nhu cầu kinh phí quý II/2017

- Thanh toán chế độ học bổng, hỗ trợ đào tạo, chế độ ưu đãi cho học sinh và các chế độ chính sách cho cán bộ giáo viên.

- Sắp xếp, lưu trữ chứng từ kế toán tháng theo quy định của Luật NSNN.

- Lập báo cáo thuế thu phí, lệ phí tháng 4

- Thanh toán tiền điện, nước, điện thoại, internet và các dịch vụ khác tháng 4

 

Đ/c Vũ T Bích Nga

 

- Phòng HCTH

 

- Tổ chức thực hiện giảng dạy học tập theo kế hoạch

- Thành lập HĐTS năm 2017

- Công tác TS 2017

- XD kế hoạch tuyển sinh 2017

- Thực hiện Đề án mở mã ngành, chỉnh sửa chương trình viết giáo trình TCCN, cao đẳng.

Đ/c Ng. Sinh Phúc

 

Phòng ĐTKH

 

- Tổ chức chào cờ đầu tháng 4/2017

- Xây dưng và triển khai kế hoạch tổ chức Tết cổ truyền Bunpymay cho lưu học sinh Lào.

- Tuyên dương và tổ chức sinh hoạt ngoại khoá cho HSSV tích cực trong công tác HSSV năm học 2016 - 2017

- Họp GVCN

- Triền khai hoạt động thực tế “tìm hiểu bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam” cho lưu học sinh Lào

- Tổ chức bình  xét điểm rèn luyện tháng 4

Đ/c Ng Văn Kim

 

Phòng CTHSSV

 

 

- Giảng dạy các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn (04 lớp)

TT dạy nghề

Tháng 5

- Tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19/5

- Xây dựng kế hoạch biên chế năm 2018

- Xây dựng kế hoạch hợp đồng với các lớp trường liên kết

- Hướng dẫn các đơn vị trong Khối Thi đua Tổng kết công tác TĐKT

- Thực hiện các bước theo Kế hoạch Kỷ niệm thành lập trường

- Thực hiện cập nhật phần mềm quản lý CBCCVC

- Thanh toán chế độ học bổng, hỗ trợ đào tạo, chế độ ưu đãi cho học sinh và các chế độ chính sách cho cán bộ giáo viên.

- Sắp xếp, lưu trữ chứng từ kế toán tháng theo quy định của Luật NSNN.

- Lập báo cáo thuế thu phí, lệ phí tháng 5

- Thanh toán tiền điện, nước, điện thoại, internet và các dịch vụ khác tháng 5

 

Đ/c Vũ TBích Nga

 

- Phòng HCTH

 

 

- Tổ chức thực hiện giảng dạy học tập theo kế hoạch

-  Triên khai KH thi HP kết thúc năm học 2016-2017

-  TS 2017.

- XD kế hoạch tuyển sinh 2018

- Thực hiện Đề án mở mã ngành, chỉnh sửa chương trình viết giáo trình TCCN, cao đẳng.

Đ/c Ng. Sinh Phúc

 

Phòng ĐTKH

 

- Tổ chức chào cờ đầu tháng 5/2017

- Họp GVCN: Tổ chức sinh hoạt chuyên đề: "Quán triệt công tác thi học phần học kỳ II"

- Tổ chức bình  xét điểm rèn luyện tháng 5

Đ/c Ng Văn Kim

 

Phòng CTHSSV

 

- Giảng dạy các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn (04 lớp)

TT dạy nghề

Tháng 6

- Triển khai tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm học 2016 - 2017.

- Tổng hợp Thi đua khen thưởng của Khối Thi đua

- Tổ chức  Họp Khối thi đua các trường chuyên nghiệp và GDTX.

- Tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017.

- Họp HĐ xét nâng lương thường xuyên, trước thời hạn, thâm niên năm  2017.

- Thực hiện các bước theo Kế hoạch Kỷ niệm thành lập trường

- Thực hiện cập nhật phần mềm quản lý CBCCVC

- Lập Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016, Đối chiếu tỉnh hình sử dụng kinh phí NSNN Quý II/2017 tại kho bạc; xây dựng nhu cầu kinh phí quý III/2017

- Thanh toán tiền điện, nước, điện thoại, internet và các dịch vụ khác tháng 6

- Thanh toán chế độ học bổng, hỗ trợ đào tạo, chế độ ưu đãi cho học sinh và các chế độ chính sách cho cán bộ giáo viên trước khi nghỉ hè

- Lập báo cáo thuế thu phí, lệ phí tháng 6. Lập báo cáo thuế thu nhập cá nhân quý II/2017. Kiểm kê biên lai thuế 6 tháng đầu năm 2017 với chi cục thuế TP Yên Bái.

- Hoàn thiện hồ sơ, chứng từ kế toán năm 2016 phục vụ duyệt quyết toán năm

- Xây dựng kế hoạch dự toán kinh phí năm 2018

Đ/c Vũ TBích Nga

 

 

- Phòng HCTH

 

 

- Thi HP,

- Thi TN 2017

- Tổng kết Công tác NCKH 2A016-2017

- Tổng kết năm học 2016-2017

- Thực hiện Đề án mở mã ngành, chỉnh sửa chương trình viết giáo trình TCCN, cao đẳng.

Đ/c Ng. Sinh Phúc

 

Phòng ĐTKH

 

- Nhập học các lớp LKĐT theo KH

đ/c Lê T.Thanh Nga

 

- Họp GVCN: Rà soát điểm rèn luyện học kỳ II/cả năm

- Tổng kết điểm rèn luyện học kỳ II và cả năm

- Phối hợp tổ chức tổng kết năm học 2016– 2017.

Đ/c Ng Văn Kim

Phòng CTHSSV

- Giảng dạy các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn (04 lớp)

- Thực hiện các báo cáo, văn bản đột xuất, định kỳ; các đợt thanh tra, kiểm tra của Sở Lao động.

TT dạy nghề

Tháng 7

- Thực hiện chế độ nghỉ hè, phép cho CGGV

- Triển khai thực hiện bổ sung, sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ năm học mới.

- Thực hiện quy trình nâng lương TX, TTH, phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2017

- Thực hiện các bước theo Kế hoạch Kỷ niệm thành lập trường

- Xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng, thực hành, thực tế cho CB, GV

- Thực hiện cập nhật phần mềm quản lý CBCCVC

- Thanh toán tiền điện, nước, điện thoại, internet và các dịch vụ khác tháng 7

- Lập báo cáo thuế thu phí, lệ phí tháng 7

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, chứng từ kế toán năm 2016 phục vụ duyệt quyết toán năm

- Tiếp tục hoàn thiện kế hoạch dự toán kinh phí năm 2018

- Theo dõi lớp bồi dưỡng hè 2017

- Triển khai, tổ chức chương trình 02 lớp Bồi dưỡng công chức VHXH cấp xã năm 2017

- Theo dõi kế toán nguồn thu liên kết đào tạo: Đôn đốc thu kinh phí LKĐT, chi thanh toán cho giảng viên các trường LKĐT

Đ/c Vũ TBích Nga

Phòng HCTH

 

 

- Giáo viên nghỉ hè

-  Tuyển sinh 2017

- Trực ĐT

Đ/c Ng. Sinh Phúc

 

Phòng ĐTKH

 

 

- Triển khai, thực hiện các lớp bồi dưỡng hè 2017

-  Các lớp LKĐT học theo KH

đ/c Lê T.Thanh Nga

Phòng ĐTKH

Tháng 8

- Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học mới; nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 - 2018.

- Tổ chức Kỷ niệm 50 năm thành lập trường

-Thực hiện các Quyết định nâng lương, thâm niên

- Thực hiện cập nhật phần mềm quản lý CBCCVC

- Lập báo cáo tăng giảm quỹ lương và tình hình nộp BHXH; Đối chiếu kinh phí với KBNN

- Theo dõi kế toán nguồn thu liên kết đào tạo

- Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức năm 2018

- Lập báo cáo thuế thu phí, lệ phí tháng 8

- Thanh toán tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN tháng 8 cho CBGV; Thanh toán tiền điện, nước, điện thoại, internet và các dịch vụ khác tháng 8

Đ/c Vũ TBích Nga

 

 

Phòng HCTH

 

 

 

- Triển khai KH năm học 2017- 2018

Đ/c Ng. Sinh Phúc

 

Phòng ĐTKH

 

 

 

                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

                                                                                                                Vũ Thị Bích Nga

 

 

Tải về